تمام شاخه های درمانی علوم پزشکی پیشرفت های اخیر خود را مدیون همراهی با تکنولوژی بوده اند، علم ارتودنسی نیز از این امر مستثنی نبوده است. درمان های ارتودنسی به دلیل وابستگی تنگاتنگ آن به مواد و تجهیزات، همگام با پیشرفت های تکنولوژی  ،   پیشرفت های چشمگیری داشته است، به صورتی که در دهه اخیر بارها دچار جهش های چشمگیر شده است. دکتر بهزاد سالاری به عنوان یک متخصص ارتودنسی علاقه مند به تکنولوژی و پیشرفت های علمی نوین تلاش کرده دائما خود را به روز نگه دارد و با گردآوری آخرین پیشرفت های تکنولوژی ارتودنسی در مطب تخصصی خود در کنار استفاده از متد های رایج درمان ارتودنسی، همگام با مراکز پیشرو ارتودنسی در سراسر جهان از آخرین فناوری ها و متد های درمانی روز برای ارایه  بالاترین سطح درمان را به متقاضیان درمان ارتودنسی استفاده کند.